هزینه ها

کاربر فقط هزینه ی قیمت ارز را پرداخت خواهد کرد.

کاربر هیچ هزینه ای برای حمل و بسته بندی پرداخت نمی نماید.

کاربر هیچ هزینه ای برای ارسال سفارش پرداخت نمی نماید.

کاربر هیچ هزینه ای برای احراز هویت پرداخت نمی نماید.

کاربر هیچ هزینه ای برای مدیران و مسولان پرداخت نمی نماید.

هزینه هایی که کاربر که کاربر باید پرداخت نماید :

بقیه ی موارد رایگان می باشد.

از اینکه ما را انتخاب کردید سپاسگذاریم.