قیمت سامانه سنا


نام قیمت به ریال بالاترین قیمت پایین ترین قیمت تاریخ آپدیت
سامانه سنا دلار خرید206,623206,623206,623۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا دلار فروش220243220243220243۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا یورو خرید225954225954225954۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا یورو فروش237235237235237235۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا لیر ترکیه خرید318653186531865۰۹:۰۶:۰۵
سامانه سنا لیر ترکیه فروش319683196831968۰۹:۰۶:۰۵
سامانه سنا روبل روسیه خرید214521452145۲۲ تیر
سامانه سنا روبل روسیه فروش310031003100۰۹:۰۶:۰۵
سامانه سنا یوان چین خرید301673016730167۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا یوان چین فروش297152971529715۲۲ تیر
سامانه سنا فرانک سوئیس خرید214000214000214000۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا فرانک سوئیس فروش205367205367205367۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا دلار کانادا خرید161651161651161651۰۹:۰۶:۰۵
سامانه سنا دلار کانادا فروش163577163577163577۰۹:۰۶:۰۵
سامانه سنا پوند انگلیس خرید261538261538261538۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا پوند انگلیس فروش263293263293263293۰۹:۰۶:۰۴
سامانه سنا دینار عراق خرید170841708417084۰۹:۰۶:۰۵
سامانه سنا دینار عراق فروش179691796917969۰۹:۰۶:۰۵
سامانه سنا دلار استرالیا خرید141231141231141231۰۹:۰۶:۰۵
سامانه سنا دلار استرالیا فروش146095146095146095۰۹:۰۶:۰۵

اپدیت قیمت های سنا بستگی به سرویس داشته و شهرکوین در تعیین قیمت و زمان اپدیت هیچ دسترسی ندارد.
دقت نمائید که اکثر قیمت ارزها در بازار کمی متفاوت است و ممکن است با قیمت سامانه سنا نوسان قیمت داشته باشد.