قیمت سامانه سنا


نام قیمت به ریال بالاترین قیمت پایین ترین قیمت تاریخ آپدیت
سامانه سنا دلار خرید132,288132,288132,288۰۹:۴۸:۰۶
سامانه سنا دلار فروش133214133214133214۰۹:۴۸:۰۶
سامانه سنا یورو خرید147822147822147822۰۹:۴۸:۰۴
سامانه سنا یورو فروش148685148685148685۰۹:۴۸:۰۴
سامانه سنا لیر ترکیه خرید231232312323123۰۹:۴۸:۰۷
سامانه سنا لیر ترکیه فروش235112351123511۰۹:۴۸:۰۷
سامانه سنا روبل روسیه خرید205420542054۰۹:۴۸:۰۷
سامانه سنا روبل روسیه فروش228322832283۰۹:۴۸:۰۷
سامانه سنا یوان چین خرید187091870918709۰۹:۴۸:۰۴
سامانه سنا یوان چین فروش198661986619866۰۹:۴۸:۰۴
سامانه سنا فرانک سوئیس خرید133642133642133642۰۹:۴۸:۰۴
سامانه سنا فرانک سوئیس فروش136268136268136268۰۹:۴۸:۰۴
سامانه سنا دلار کانادا خرید104350104350104350۰۹:۴۸:۰۷
سامانه سنا دلار کانادا فروش105249105249105249۰۹:۴۸:۰۷
سامانه سنا پوند انگلیس خرید170088170088170088۰۹:۴۸:۰۴
سامانه سنا پوند انگلیس فروش173362173362173362۰۹:۴۸:۰۴
سامانه سنا دینار عراق خرید101281012810128۰۹:۴۸:۰۷
سامانه سنا دینار عراق فروش109871098710987۰۹:۴۸:۰۸
سامانه سنا دلار استرالیا خرید904629046290462۰۹:۴۸:۰۸
سامانه سنا دلار استرالیا فروش922789227892278۰۹:۴۸:۰۸

اپدیت قیمت های سنا بستگی به سرویس داشته و شهرکوین در تعیین قیمت و زمان اپدیت هیچ دسترسی ندارد.
دقت نمائید که اکثر قیمت ارزها در بازار کمی متفاوت است و ممکن است با قیمت سامانه سنا نوسان قیمت داشته باشد.