قیمت سامانه سنا


نام قیمت به ریال بالاترین قیمت پایین ترین قیمت تاریخ آپدیت
سامانه سنا دلار خرید125,759125,759125,759۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا دلار فروش126,800126,800126,800۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا یورو خرید138,783138,783138,783۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا یورو فروش139,793139,793139,793۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا لیر ترکیه خرید22,44722,44722,447۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا لیر ترکیه فروش22,79622,79622,796۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا روبل روسیه خرید1,8001,8001,800۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا روبل روسیه فروش2,1122,1122,112۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا یوان چین خرید18,28418,28418,284۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا یوان چین فروش19,12119,12119,121۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا فرانک سوئیس خرید124,630124,630124,630۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا فرانک سوئیس فروش124,500124,500124,500۱۲ آذر
سامانه سنا دلار کانادا خرید97,18397,18397,183۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا دلار کانادا فروش98,05098,05098,050۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا پوند انگلیس خرید157,672157,672157,672۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا پوند انگلیس فروش159,973159,973159,973۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا دینار عراق خرید9,9399,9399,939۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا دینار عراق فروش10,25110,25110,251۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا دلار استرالیا خرید85,43685,43685,436۱۰:۴۸:۰۳
سامانه سنا دلار استرالیا فروش87,25587,25587,255۱۰:۴۸:۰۳

اپدیت قیمت های سنا بستگی به سرویس داشته و شهرکوین در تعیین قیمت و زمان اپدیت هیچ دسترسی ندارد.
دقت نمائید که اکثر قیمت ارزها در بازار کمی متفاوت است و ممکن است با قیمت سامانه سنا نوسان قیمت داشته باشد.