قیمت سامانه سنا


نام قیمت به ریال بالاترین قیمت پایین ترین قیمت تاریخ آپدیت
000

اپدیت قیمت های سنا بستگی به سرویس داشته و شهرکوین در تعیین قیمت و زمان اپدیت هیچ دسترسی ندارد.
دقت نمائید که اکثر قیمت ارزها در بازار کمی متفاوت است و ممکن است با قیمت سامانه سنا نوسان قیمت داشته باشد.