اضافه شدن بخش رفرال

اضافه شدن بخش رفرال

با توجه به حمایت کاربران ، تصمیم بر آن شد که سودهایی که از کاربران دعوت شده توسط کاربران دیگر را به طور مساوی تقسیم کنیم. از این رو ، کاربران می توانند بعد از ثبت نام یا ورود به پنل کاربری ، از بخش منو وارد بخش “رفرال – دعوت کاربران” شوند. این این […]