اضافه شدن بخش رفرال

با توجه به حمایت کاربران ، تصمیم بر آن شد که سودهایی که از کاربران دعوت شده توسط کاربران دیگر را به طور مساوی تقسیم کنیم.

از این رو ، کاربران می توانند بعد از ثبت نام یا ورود به پنل کاربری ، از بخش منو وارد بخش “رفرال – دعوت کاربران” شوند.

این این رو تمامی کاربران می توانند از این بخش استفاده کنند و برای هر معامله تا 50درصد از سود به کاربران پرداخت خواهد شد.

حداکثر زمانی که بعد از عضویت کاربران که دعوت شده اند تا دو سال برای کد رفرال قادر به ارائه سود می باشد.

کاربران می توانند تا بی نهایت کاربر را از طریق رفرال جذب نمایند.

مثالی از سود کاربران :

اگر کاربری ده نفر را جذب و هر کدام حداقل 10 میلیون تومان معامله انجام دهند ، کل معامله 100 میلیون تومان خواهد بود که کاربری که از کد دعوت آنها استفاده نموده اند چیزی برابر 1 میلیون تومان پاداش پرداخت خواهد شد.

کاربرانی که مدیرکانال ، گروه یا سایت و … می باشند می توانند با این روش یک کسب درآمد برای خود ایجاد کنند ، اگر در اینصورت آنها 50 نفر را دعوت نمایند و حداقل هر کدام 10 میلیون تومان معامله داشته باشند ، حداقل سود پاداش آنها 5 میلیون تومان خواهد شد که در صورت تکرار معامله ، پاداش آنها نیز بیشتر خواهد شد.

مبالغ پاداش در همان معامله به کاربران واریز خواهد شد.

مدیریت شهرکوین.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *